Hjem

Bente Villumsen

Grundvand og drikkevand

Jeg har mere end 25 års erfaring i opgaver med vand.

Jeg har arbejdet med alle tænkelige typer af opgaver i relation til grundvand i dansk kontekst - vandindvinding, grundvandsbeskyttelse, kortlægning, grundvandssænkning, jord- og grundvandsforurening, jordvarmeanlæg, råstofindvinding, planlægning og VVM og gennemførelse af vandrammedirektivet.

Jeg har arbejdet med lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger og politikudvikling på vandområdet. Krydsfeltet mellem videnskab, politik, lovgivning, politik, planlægning, administration og formidling er mit speciale.

Klimatilpasning

 

I de kommende årtier kommer vi som samfund til at investere store milliardbeløb i at tilpasse vores byer og vores systemer til afledning af vand til et varmere, vådere og vildere klima. Vi får mere nedbør og mere intens nedbør i de kommende år.

 

Vi skal ikke fortsætte med at sende (næsten) rent regnvand ned i spildevandskloakkerne, hvor det afstedkommer overløb og oversvømmelser med beskidt vand, når det regner meget. I stedet skal vi have vandet op på jordoverfladen - hvor vi kan se det, bruge det og glæde os over det. Det fordrer nye samarbejder på tværs og en forpligtelse til at høre hvad borgerne mener.

 

Den udfordring er simpelthen for spændende til at jeg kan lade den ligge. Derfor har jeg siden 2016 brugt min erfaring og mit engagement i KLIKOVAND som den ene halvdel af Den regionale Task Force for klimatilpasning.

 

Mit fritidsjob

 

Jeg er formand for Patientforeningen HS Danmark.

Sygdommen, Hidrosadenitis Suppurativa (HS), er en kronoisk, autoimmun inflammatorisk sygdom, som omkring 100.000 mennesker lider af i Danmark. Desværre bliver HS ofte fejldiagnosticeret som bylder, og de fleste patienter får hverken korrekt diagnose eller effektiv behandling.

Patientforeningen er ny og lille, og vi kæmper for at oplyse læger og patienter om sygdommen og muligheder for behandling.

Desuden har jeg en vigtig rolle som patientforsker - Patient Research Partner - sammen med nogle af verdens førende forskere på området..

Kontakt

Bente Villumsen

Holmevej 24

2860 Søborg

 

tlf. 2178 5999

 

Send mail

 

Jeg har i juli 2017 nedlagt mit CVR-nummer.

 

Profil

Jeg er uddannet civilingeniør med speciale i hydrologisk modellering (1991) og har siden da arbejdet med vand.

 

I 2912 supplerede jeg med en HD i organisation og ledelse, og i 2015 med en MPK - Master i Professionel Kommunikation.

 

Siden 1. marts 2016 har jeg været den ene halvdel af Den regionale Task Force for Klimatilpasning i hovedstadsregionen - se mere på KLIKOVAND.

 

Fagområder

  • Grundvand og drikkevand
  • Klimatilpasning
  • Ledelse og organisation
  • Kommunikation